Dalton na I. stupni

Seminář pro začínající i pokročilé daltonském a inovativní učitele především I. stupně je koncipovaný jako teoreticko-praktický.
V úvodu se účastníci seznámí se základy alternativních pedagogických směrů s důrazem na daltonskou metodu, se stručnou historií tohoto inovativního systému výuky a především se základní filozofií, s metodami a formami práce a organizace na různých školách s daltonskými prvky.
Na teoretickou část navazuje praktická část, kdy na praktických, konkrétních aktivitách a z vyučovacích hodin převzatých příkladech potom účastníci projdou zásady tvoření daltonského úkolu od jeho plánování přes realizaci v hodinách až po hodnocení průběhu i výsledků práce. Seznámí se s možnými způsoby opravy daltonských úkolů, s možnostmi skupinové práce a spolupráce a s konkrétními projekty z hodin z různých daltonských škol, které by mohli se svými žáky realizovat. V průběhu semináře si také vyzkouší navrhnout svůj vlastní úkol/projekt a prodiskutují s ostatními účastníky zvolené metody a formy práce a hodnocení.
Vedle toho se také seminář zaměří na problematiku inovativní výuky ve vztahu revidovanému RVP, školním vzdělávacím programům a dalším dokumentům školy, vlivu na klima třídy a školy a další.
Probíraná témata:

  • Pohled do historie alternativních směrů
  • Filozofická východiska daltonu
  • Metody a formy práce na I. stupních daltonských škol v ČR i v zahraničí
  • Daltonský úkol krok za krokem
  • Oprava a hodnocení daltonského úkolu, hodnotící tabule
  • Možnosti rozvíjení spolupráce mezi žáky
  • Konkrétní projekty z výuky
  • Dalton v kontextu školních dokumentů

Hodinová dotace: 4 x 45 min