DALTON FOR 21st CENTURY

Daltonské školství v Brně oslavilo dvacet let

Začátkem května se do Brna sjely dvě stovky příznivců daltonského a inovativního vzdělávání. Mezinárodní daltonská konference se letos nesla ve znamení oslav dvaceti let daltonského školství v městě Brně. Významu akce odpovídaly nejen reprezentativní prostory Sněmovního sálu Nové radnice, ale i početná zahraniční účast, kterou tvořily delegace z Nizozemska, Španělska, Irska, Velké Británie, Rakouska, Polska a Slovenska. Nad konferencí převzali záštitu první náměstkyně primátora města Brna Klára Liptáková a starosta MČ Brno-střed Martin Landa, kteří ji také zahájili. Dopolední program, v jehož rámci vystoupili se svými příspěvky přední holandští edukátoři Roel Röhner a Hans Wenke, byl nejen rekapitulací uplynulých dvou dekád implementace daltonské metody v Brně, ale především formováním vize pro budoucnost, k čemu odkazoval i název konference „Dalton For 21st Century“. Závěr dopoledního programu obstaralo ocenění čtrnácti mateřských a základních škol, které uspěly v náročném testování daltonské způsobilosti a získaly certifikát Česká daltonská škola. Odpolední program potom probíhal už tradičně ve školní budově ZŠ Husova a tvořily jej praktické workshopy pro pedagogy z mateřských i základních škol, které navíc letos akcentovaly i aktuální témata jako např. inkluzi. Společnou výměnou informací můžeme totiž nejlépe připravit naše učitele na změny, o kterých se ve společnosti nyní mluví. Konference se vydařila po všech stránkách a potvrdila neutuchající zájem o daltonské vzdělávání.

Roman Tlustoš, Czech Dalton, z. s.

160505_konference_Dalton_for_21st_Century_kol (6) 160505_konference_Dalton_for_21st_Century_kol (5) 160505_konference_Dalton_for_21st_Century_kol (4) 160505_konference_Dalton_for_21st_Century_kol (3) 160505_konference_Dalton_for_21st_Century_kol (2) 160505_konference_Dalton_for_21st_Century_kol (1)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.