Czech Dalton: Nástupnická organizace Asociace českých daltonských škol

Občanské sdružení Czech Dalton vzniklo 16. října 2013 jako nástupnická organizace Asociace českých daltonských škol. Příprav na založení sdružení se podíleli pracovníci  čtyř škol, ZŠ a MŠ Husova, ZŠ a MŠ Chalabalova, ZŠ Horácké náměstí, ZŠ Masarova.

Cílem sdružení je spojovat školy, které ve vyučování implementují daltonské principy, sdílet výukové, vzdělávací i mimoškolní aktivity v Čechách i s partnerskými školami v zahraničí, podporovat moderní formy výuky a zavádění nových výukových postupů, zapojování nových technologií do výuky na všech stupních školské soustavy ČR, zejména pak na školách mateřských, základních a středních a pořádat odborná školení, kurzy a další vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky v rámci systému DVPP, pro studenty pedagogických fakult a další zájemce z oblasti pedagogické a široké veřejnosti.

Z historie daltonu u nás

První daltonské vlaštovky se v Brně objevily již v roce 1994, kdy čtyři pilotní daltonské školy začaly do výuky zapojovat daltonské prvky. O dva roky později již vedle sebe na těchto školách běžely od prvních tříd dva studijní „plány“ v ročníku – tradiční a „daltonský“.

V roce 1996 vznikla za podpory Školského úřadu (dnes Odboru školství Magistrátu města Brna) a předních holandských daltonských odborníků, zejména pak pana R. Röhnera, H. Wenkeho a dalších Asociace českých daltonských škol.

Asociace českých daltonských škol

Tehdejší občanské sdružení AČDŠ založily čtyři brněnské základní školy – ZŠ a MŠ Husova, ZŠ a MŠ Chalabalova, MŠ a ZŠ Křídlovická a ZŠ Mutěnická. Během uplynulých sedmnácti let s Asociací spolupracovaly desítky škol z celé ČR, Slovenska, Holandska, Anglie, Rakouska a dalších zemí.

Asociace uspořádala celkem XVII. mezinárodních konferencí, kterých se zúčastnili odborníci z mnoha zemí. Na konferenci vystoupili odborníci na dalton, inovativní trendy ve vzdělávání a ředitelé a učitelé škol z Česka, Slovenska, Číny, Austrálie, USA, Holandska, Anglie, Španělska, Rakouska, Ruska a dalších zemí.

Prostřednictvím spolupráce partnerských měst Brno – Utrecht uspořádala Asociace s příslušnými odbory městských zastupitelských úřadů více než tři desítky výjezdů českých učitelů a ředitelů do zahraničí (Holandsko, Anglie, Rakousko, Rusko, Japonsko, Austrálie a další).

Ve spolupráci s Českou školní inspekcí připravila AČDŠ hodnotící manuál, který slouží školám k získání statutu „daltonská škola“ a jednotlivcům „daltonský učitel“. (Manuál vzhledem k zániku AČDŠ projde schvalovacím řízením.

Za podpory Odboru školství Jihomoravského kraje vydala Asociace českých daltonských škol 3 publikace holandských odborníků R. Röhnera a H. Wenkeho: Ať žije škola, Daltonské vyučování: Stále živá inspirace a Hello, Dalton

Za spolupráce Odboru školství JMK, AČDŠ a Dalton International vznikla také série ročenek Dalton Magazine (2004 – 2009) s texty předních daltonských odborníků a učitelů z celého světa.

Dalton International

V roce 2004 stála Asociace českých daltonských škol u vzniku mezinárodní organizace Dalton International. Organizace propojuje daltonské školy a odborníky na daltonskou výuku po celém světě s cílem umožnit školám spolupracovat na vzdělávacích projektech, učitelům a dalším nabízí možnost účastnit se vzdělávacích aktivit členských asociací.

O co usiluje Daltonu International?

  • pozvednout daltonskou výuku na mezinárodní úroveň,
  • podporovat inovaci daltonské výuky pomocí mezinárodní výměny zkušeností,
  • pořádání každoročních konferencí,
  • zprostředkovat krátkodobé stáže učitelů,
  • pořádat kurzy DVPP na mezinárodní úrovni,
  • vytvořit prostor pro výměnu daltonských úkolů a dalších vzdělávacích projektů mezi jednotlivými partnerskými školami,
  • pomáhat při rozvoji škol.

Od prosince 2013 je Czech Dalton členem organizace Dalton International.

A co nás čeká v budoucnosti?

V současné době probíhá příprava žádosti o akreditaci k uvedeným vzdělávacím programům. Očekáváme, že vzdělávací aktivity budou akreditovány na konci února 2014 a od března budou moci probíhat semináře na školách. Tyto semináře poskytujeme na vyžádání.

Tradiční mezinárodní konference proběhne v květnu 2014.

V průběhu nejbližších měsíců osloví vedení Czech Dalton členy bývalé Asociace českých daltonských škol a nabídne jim členství.

A samozřejmě bude neustále probíhat úprava www prezentace organizace včetně doplnění informací o obsahu akreditovaných kurzů a seznam akreditovaných lektorů Czech Dalton.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.